Chi phí thực hiện 9 phương pháp thẩm mỹ chỉnh sửa dáng mũi tại 38 địa điểm thẩm mỹ làm đẹp

17/09/2018 08:44

 "Giá của 1 ca nâng mũi hết bao nhiêu tiền?" còn phụ thuộc vào phương pháp thẩm mỹ chỉnh sửa mũi bạn lựa chọn và địa điểm bạn thực hiện ở đâu trong nước hay ngoài nước. 


Để bạn tiện theo dõi tôi chia bài viết thành các phần như sau : 
A :  Chi phí và địa điểm thực hiện nâng mũi ngoài nước.

B : Chi phí và địa điểm thực hiện nâng mũi trong nước.
Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết nhé .

A. Chi phí và địa điểm thực hiện nâng mũi ngoài nước. 

1. Sửa dáng mũi ở Nhật Bản. 
 

       Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi
 
2500 - 6000 USD.

- Thu gọn cánh mũi
 
1000 - 2000 USD. 

- Thu gọn đầu mũi
 
3000 - 5.000 USD

2. Sửa dáng mũi ở Thái Lan.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi
 
1.5000 - 3.000 USD.

- Thu gọn cánh mũi
 
700 - 1.800 USD. 

- Thu gọn đầu mũi
 
1.500 - 3.000 USD

3. Sửa dáng mũi ở Hàn Quốc.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
3.000 - 7.000 USD.

- Thu gọn cánh mũi.
 
2.000 - 5.000 USD. 

- Thu gọn đầu mũi.
 
2.5000 - 5.000 USD

4. Sửa dáng mũi ở Đài Loan.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi.
 
1.400 - 2.000 USD.

- Thu gọn cánh mũi.
 
4.500 USD. 

- Thu gọn đầu mũi.
 
1.000 - 1.800 USD

5. Sửa dáng mũi ở Mỹ.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi.
 
5.000 - 10.000 USD.

- Thu gọn cánh mũi.
 
1.500 - 3.000 USD. 

- Thu gọn đầu mũi.
 
2.000 - 6.000 USD

6. Sửa dáng mũi ở Singapo.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi.
 
5.000 - 7.000 USD.

- Thu gọn cánh mũi.
 
1.000 - 3.000 USD. 

- Thu gọn đầu mũi.
 
4.500 - 7.000 USD

7. Sửa dáng mũi ở Australia.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi.
 
8.000 - 10.000 USD.

- Thu gọn cánh mũi.
 
2.000 - 4.000 USD. 

- Thu gọn đầu mũi.
 
5.500 - 8.500 USD

Còn cả chi phí đi lại, nghỉ ngơi nữa, thật là đắt đỏ so với thu nhập của người Việt chúng ta đúng không nào?
 
Tại sao bạn lại không chọn 1 trong những bệnh viện, thẩm mỹ viện... trong nước để thực hiện nhỉ?

 B. Chi phí phẫu thuật mũi ở trong nước.

I. Bệnh viện (nhà nước).

1. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line
 
20.000.000 - 25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
10.000.000 - 15.000.000 VNĐ.  

- Thu gọn cánh mũi.
 
6.000.000 - 10.000.000 VNĐ.

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
12.000.000 - 18.000.000 VNĐ. 

- Nâng mũi bằng filler.
 
5.000.000 - 8.000.000 VNĐ.
 
2. Bệnh viện chợ Rẫy.

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
25.000.000 - 30.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi S Line..
 
25.000.000 - 28.000.000 VNĐ.  

- Nâng mũi L Line.
 
25.000.000 - 28.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
6.000.000 - 10.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
10.000.000 - 17.000.000 VNĐ.

3. Bệnh viện Xanh Pôn.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
20.000.000 - 27.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi S Line..
 
12.000.000 - 23.000.000 VNĐ.  

- Nâng mũi L Line.
 
12.000.000 - 23.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
6.000.000 - 9.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
7.000.000 - 12.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler.
 
8.000.000 - 15.000.000 VNĐ.

4. Bệnh viện Việt Đức.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
................ VNĐ.

- Nâng mũi S Line..
 
................ VNĐ.  

- Nâng mũi L Line.
 
................... VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
.................. VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
.................. VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler.
 
.................. VNĐ.

5. Bệnh viện Đại học Y dược.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
20.000.000- 30.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi S Line..
 
18.000.000 - 25.000.000 VNĐ.  

- Nâng mũi L Line.
 
18.000.000 - 25.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
5.500.000 - 8.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
7.000.000 - 12.000.000 VNĐ.

6.  Bệnh viện Hữu Nghị.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
_________ VNĐ.

- Nâng mũi S Line..
 
_________ VNĐ.  

- Nâng mũi L Line.
 
_________ VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
_________ VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
_________ VNĐ.

II. Thẩm mỹ viện.

1. Thẩm mĩ viện Kangnam.

 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
15.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi S Line..
 
25.000.000 VNĐ.  

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
10.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi L Line.
 
25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc
 
35.000.000 - 75.000.000 VNĐ

- Thu gọn cánh mũi.
 
6.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
12.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler.
 
350-600 USD

2. Thẩm mỹ viện Đông Á. 
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
15.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi S Line..
 
25.000.000 VNĐ.  

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
10.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc
 
35.000.000 - 75.000.000 VNĐ

- Thu gọn cánh mũi.
 
6.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
12.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler.
 
9 .000.000 VNĐ

3. Thẩm mỹ viện Thu Cúc. 


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
15.000.000 - 18.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi S Line Hàn Quốc.
 
25.000.000 VNĐ.  

- Nâng mũi S Line cấu trúc
 
35.000.000 - 75.000.000 VNĐ

- Thu gọn cánh mũi.
 
6.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
12.000.000 VNĐ.

4. Thẩm mỹ viện Mika Vũ Thái. 
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
20.000.000 - 26.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
12.000.000 - 18.000.000 VNĐ.  

- Nâng mũi S Line 
 
26.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc
 
25.000.000 VNĐ

- Nâng mũi L Line 
 
20.000.000 - 26.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
25.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
10.000.000 - 15.000.000 VNĐ.

5. Thẩm mỹ viện Dr Hải Lê.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
18.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi L Line 
 
18.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
10.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
15.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler.
 
15.000.000 VNĐ

6. Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
70.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
5.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
15.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler.
 
12.000.000 VNĐ

7. Thẩm mỹ viện Xuân Hương.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
50.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
17.000.000 - 20.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
18.000.000 - 20.000.000 VNĐ

- Nâng mũi bằng chỉ 
 
25.000.000 - 30.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
5.000.000 - 7.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
7.000.000 - 10.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler.
 
9.000.000 VNĐ

8. Thẩm mỹ viện JW Hàn Quốc.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
30.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
30.000.000 VNĐ

- Thu gọn cánh mũi.
 
7.000.000 VNĐ. 

- Thu nhỏ đầu mũi.
 
15.000.000 VNĐ.

9 . Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân. 


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
30.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
30.000.000 VNĐ

- Thu gọn đầu mũi.
 
12.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
8.000.000 VNĐ.

10. Thẩm mỹ viện Mailisa.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
15.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
7.000.000 - 9.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler.
 
8.000.000 VNĐ

- Thu gọn đầu mũi
 
15.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
6.000.000 VNĐ.

11. Thẩm mỹ viện Phú Xuân.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
2.000.000 - 15.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
17.000.000 - 20.000.000 VNĐ

- Thu gọn đầu mũi
 
7.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
7.000.000 VNĐ.

12. Thẩm mỹ viện Vạn Hạnh.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
... VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
... VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
... VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
... VNĐ

- Nâng mũi bằng chỉ 
 
... VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
... VNĐ.
 
13. Thẩm mỹ viện Hồng Ngọc.

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
... VNĐ..

- Nâng mũi cấu trúc.
 
... VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
... VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
... VNĐ.

- Nâng mũi bằng chỉ 
 
... VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
... VNĐ.

14. Thẩm mỹ viện Hà Thanh. 


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
8.500.000 - 12.500.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
45.500.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
18.000.000 VNĐ

- Thu gọn đầu mũi
 
15.500.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
5.500.000 VNĐ.

15. Viện thẩm mỹ Khơ Thị.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
45.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
60.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
8.000.000 - 10.000.000 VNĐ.

- Thu gọn đầu mũi
 
20.000.000 VNĐ.

16. Thẩm mỹ viện Vivian Beauty.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
10.000.000 - 25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
35.000.000 - 45.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
10.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler.
 
4.500.000 - 6.000.000 VNĐ

- - Thu gọn đầu mũi
 
10.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
7.000.000 VNĐ.

17. Viện thẩm mỹ Lavender.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
22.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
50.000.000 - 60.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng filler
 
10.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
35.000.000 - 40.000.000 VNĐ

- Thu gọn đầu mũi
 
12.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
6.000.000 VNĐ.

18. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
54.800.000 VNĐ

- Thu gọn đầu mũi 
 
20.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
17.500.000 VNĐ.

19. Bệnh viện thẩm mỹ Emcas.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
15.000.000 - 20.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
32.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng chỉ.
 
11.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
20.000.000 VNĐ

- Nâng mũi bằng filler.
 
7.500.000 VNĐ.

- Thu gọn đầu mũi
 
24.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
8.500.000 VNĐ.

20. Thẩm mỹ viện Xuân Trường.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi bọc sụn.
 
25.000.000 VNĐ

- Thu gọn đầu mũi
 
5.000.000 - 8.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
7.000.000 - 10.000.000 VNĐ.

21. Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
35.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng Filler
 
9.000.000 -17.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
15.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
25.000.000 VNĐ

- Thu gọn đầu mũi
 
12.000.000 - 18.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
8.000.000 - 12.000.000 VNĐ.

22. Thẩm mỹ viện Smiley.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi L Line 
 
11.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
7.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng Filler.
 
6.000.000 VNĐ

- Nâng mũi S Line.
 
9.500.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng chỉ.
 
20.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
4.000.000 VNĐ.

23. Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ.


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
20.000.000 - 25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi L Line.
 
20.000.000 - 25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
8.000.0000 - 10.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
20.000.000 VNĐ

- Nâng mũi bằng Filler.
 
6.000.000 - 7.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
 7.000.000  VNĐ.

24. Thẩm mỹ viện Charming


Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi cấu trúc.
 
35.000.000 - 40.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
14.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng Filler.
 
6.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
6.000.000 VNĐ.

25. Bệnh viện thẩm mỹ Medika.
 

Các phương pháp thực hiện        
 
       Chi phí một ca thực hiện       

- Nâng mũi S Line 
 
24.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi L Line.
 
40.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi cấu trúc.
 
35.000.000 - 65.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi Hàn Quốc.
 
10.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bọc sụn.
 
16.000.000 VNĐ

- Thu gọn đầu mũi
 
15.000.000 VNĐ.

- Thu gọn cánh mũi.
 
8.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng chỉ.
 
20.000.000 - 25.000.000 VNĐ.

- Nâng mũi bằng Filler.
 
15.000.000 VNĐ.

Trên đây là chi phí thực hiện nâng mũi tại 38 địa điểm thẩm mỹ trong nước và ngoài nước. Việc lựa chọn địa điểm thực hiện vẫn là do chính bạn. 

Nhưng trước tiên chúng ta nên xem xét thự hiện của từng phương pháp nâng mũi thì giữ được nhiêu năm thì phải làm lại nhé nhé. Mời bạn đọc bài viết : Thẩm mỹ mũi giữ được bao năm thì phải làm lại?
Bình luận

Bài viết khác:

Chăm sóc da

Group Infobeauty


Fanpage Infobeauty

Đăng ký email để nhận bản tin